För dig som arbetar på Inspira


Permission

Särskild permission (kort ledighet) med lön kan beviljas för en till två dagar vid t ex:

  • Eget bröllop
  • Egen 50-årsdag
  • Hastigt påkommande sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig
  • Nära anhörigs frånfälle
  • Nära anhörigs begravning
  • Förstagångsbesök hos läkare/tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall
  • Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare

Som nära anhörig räknas: Mor och far, mor- och farföräldrar, syskon, barn, barnbarn och make/make, registrerad partner, svärföräldrar samt sambo (skriven på samma adress).

Vid nära anhörigs begravning kan permissionen dessutom omfatta nödvändiga högst två resdagar. Bedömning om sakligt skäl föreligger görs av varje chef som även kan begära handling som styrker behovet av permission.