Välj din ort

Hej och välkommen in

Här kan du som arbetar på Inspira logga in på vår medarbetarportal. I vår portal hittar du bl.a. lönespecifikation, nyheter om företaget och viktigt interninformation. Om du har tappat bort dina inloggningsuppgifter, kontakta din arbetsledare.

Logga in

Ladda ner vår personalhandbok.

Här kan du ladda ner vår personalhandbok i PDF-format.

personalhandbok

Visselblåsarfunktion

Om du misstänker oegentligheter eller brott inom Inspira kan du anmäla det till vår kundtjänst eller till vår visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktionen är en del i Inspiras förebyggande säkerhetsarbete mot oegentligheter och brott. Funktionen kan användas av allmänheten, anställda, leverantörer och andra intressenter till Inspira.