Välj din ort

Visselblåsarfunktion

Om du misstänker oegentligheter eller brott inom Inspira kan du anmäla det till vår kundtjänst eller till vår visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktionen är en del i Inspiras förebyggande säkerhetsarbete mot oegentligheter och brott. Funktionen kan användas av allmänheten, anställda, leverantörer och andra intressenter till Inspira.