Välj din ort
← Tillbaka

FÖRST UT I STOCKHOLM – ÅTERVINNING AV PAPPERSHANDDUKAR

Inspira har tagit initiativ till att Folksam blir först i huvudstaden med att återvinna pappershanddukar. Tack vare dispens från Stockholms stad kommer Folksams anställda och besökare kunna återvinna pappershanddukar och därmed minska miljöpåverkan.

Genom partnerskapet kommer Inspira, Folksam, Essity och Stena Recycling att starta återvinningen av pappershanddukar på Folksams huvudkontor i Stockholm under januari 2020. Tork PaperCircle® är världens första och enda återvinningstjänst av pappershanddukar och utvecklad av hygien- och hälsobolaget Essity. Flera företag och kommunala verksamheter runt om i landet är igång med att samla in sina pappershanddukar för att låta dem återvinnas till nya mjukpappersprodukter.

– Inspira har erbjudit miljömärkta städtjänster i 15 år och arbetar ständigt för att hitta nya innovativa lösningar. Partnerskapet som resulterat i Tork PaperCircle är en del i det arbetet och det känns väldigt bra att vi kan bidra till bättre avfallshantering, säger Mari Tuveson, affärsområdeschef på Inspira.

I Sverige är kommunerna viktiga i det arbetet, inte minst för att de måste ge dispens från det kommunala avfallsansvaret. Med Stockholms stads dispens tas gemensamma steg mot ökad återvinning och cirkulärt samarbete.

– Det är jätteroligt att intresset för Tork PaperCircle är så stort och att så många företag vill börja återvinna pappershanddukar. Bara hos Folksam kommer vi kunna cirkulera cirka 12 ton pappershanddukar per år. Återvinningspotentialen av pappershanddukar bara i Stockholm är flera tusen ton vilket avsevärt sänker utsläpp och frigör förnybar råvara, säger Åsa Degerman, cirkulär affärsutvecklare på Essity.

På Folksam kommer toalettutrymmena att användas som vanligt, men med den skillnaden att de använda pappershanddukarna slängs i en separat behållare. Lokalvårdare från Inspira tar hand om de sorterade pappershanddukarna och håller dem separerade från annat avfall. Med hjälp av Stena Recycling transporteras de sedan till Essitys pappersbruk i Lilla Edet, där de återvinns och blir till nya pappersprodukter. Genom att återvinna pappershanddukar sänker Folksam koldioxidavtrycket med minst 40 procent jämfört med befintliga lösningar för avfallshantering enligt Essitys beräkningar. Pappersfibren kan återanvändas cirka sju gånger tills de är för korta och inte längre kan bli nya pappersprodukter.

– Folksam har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor i decennier och vårt hållbarhetsarbete genomsyrar alla delar av verksamheten. Det är glädjande att vi genom Tork PaperCircle kan börja arbeta cirkulärt inom ytterligare ett område. Tjänsten gör det möjligt för våra anställda och besökare att enkelt återvinna pappershanddukar och därmed bidra till miljöarbetet, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam.

Från vänster: Mari Tuveson – Inspira, Åsa Degerman – Essity, Elisabeth Krajewski Larsson – Folksam, Elin Orrheim – Essity, Yusuf Tuncer – Inspira.


För mer information kontakta:
Charlotte Klärre, hållbarhetschef charlotte.klarre@inspira.se 08-505 53 723
Per Karlsson vd, per.karlsson@inspira.se 08-505 53 704


Om Inspira : Vi erbjuder arbetsplatsservice i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av din verksamhet. Vi har ett komplett kunderbjudande inom arbetsplatsservice genom våra tjänsteområden facility management (FM), lokalvård, bemanning, kontorsmaterial, växtinredning, mat & dryck. Vi skapar en lösning som passar din verksamhet lokalt eller samordnat i hela landet. Inspira har funnits sedan 1984, omsätter 500 mkr och sysselsätter 1400 medarbetare. Vi verkar utifrån vår värdegrund som bygger på kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, hållbarhet och förnyelse. Läs mer om oss