Välj din ort
Hela landet

Arbetsplatsservice i Hela landet

 

Lokala rikstäckande servicelösningar

Har ditt företag behov verksamheter på flera orter i Sverige och behov av en samordnad helhetslösning avseende arbetsplatsservice? I så fall skräddarsyr vi en lösning som är anpassad för varje ort och dessutom till en enhetlig kvalitets- och kostnadsnivå.

Vi tar fram en flexibel och effektiv servicelösning som passar just ditt företags behov. Du får det bästa av två världar, en central samordning av lösningen och ett lokalt engagerat utförande på alla orter i landet.

Vi är specialister på att samordna, utföra och utveckla FM lösningar för företag med lokaler på flera orter i landet. Du tecknar ett avtal med Inspira och du har en kontaktperson och en faktura för hela uppdraget. Vi skapar sedan den bästa lösningen genom våra egna kundområden och med utvalda samarbetspartners.

Sedan 2000 har vi format och utvecklat en unik samverkansmodell med andra lokalt väletablerade FM/städföretag. Från början var det separat företag som hette Servicecompagniet och som ägdes av flera städföretag i landet varav Inspira var en av delägarna. Från december 2020 är Serviccompagniet fusionerat i Inspira och verksamheten drivs vidare precis som tidigare som en integrerad del av Inspira.

Vi har många exempel där vi skapat en samordnat lösning nationellt. Några av kunderna är Academedia, Kronans Apotek, Bilia, Folksam och Skandia. Hör av dig så berättar vi mer och hur vi kan hjälpa ditt företag med en samordnad nationell lösning avseende städ- och fm-tjänster.

Kontakta oss lokalt

Ring eller maila oss så hjälper vi dig att höja upplevelsen i dina lokaler!

Inspira Hela landet

020 - 247 000

annika.jansen@servicecompagniet.se

Besöksadress:

Råsundavägen 18, Plan 8,

169 67 Solna

ServiceCompagniet Svenska AB

Kontaktperson
Annika Jansen

Chef Affärsutveckling

Vi finns i hela landet

Servicecompagniet har sitt huvudkontor på Råsundavägen i Stockholm/Solna. Här finns företagets ledning och kundsamordnare som säkerställer att våra rikstäckande leveranser samordnas och utvecklas enhetligt. I nära samverkan med delägarföretagen och våra kunder hanteras ärenden och uppföljning på ett enkelt och smidigt sätt för er som kund. Läs mer om Servicecompagniet på www.servicecompagniet.se.

De bästa tankarna är de
som leder till handling

Inspira är ett företag som brinner för att hjälpa andra. I vår vardag lägger vi fokus på våra uppdragsgivare, deras lokaler, personal och kunder. Och för att vi ska lyckas med detta arbete krävs en stor omtanke om vår personal.

svanen
Vårt bidrag till miljön

Redan 2004 blev Inspira det första företaget i världen som fick märka sina städtjänster med Svanen. Miljökraven för att få använda Svanenmärkningen är höga och för oss blev märkningen ett verktyg för att utveckla vårt engagemang och ansvarstagande inom miljöområdet.

heart
Människan i fokus

Vi sprider den goda hälsan vidare. På Inspira arbetar vi målmedvetet och på olika sätt med våra medarbetares hälsa, till exempel kring stresshantering, kostråd och rehabiliteringsinsatser. Vi gör hälsoarbetet till en naturlig del av verksamheten och företagskulturen.

earth
Omtanke om vår omvärld

Vårt hjärta slår för de i samhället som har större behov än resurser. Som vänföretag till Stadsmissionen bidrar vi till att hjälpa barnfamiljer i kris, barn och ungdomar på glid, hemlösa kvinnor och ensamma äldre. Genom Inspira Supporting Young Athletes stöttar vi individer och klubbar inom ungdomsidrotten.