Välj din ort

Lokala rikstäckande servicelösningar

Har ditt företag behov verksamheter på flera orter i Sverige och behov av en samordnad helhetslösning avseende arbetsplatsservice? I så fall skräddarsyr vi en lösning som är anpassad för varje ort och dessutom till en enhetlig kvalitets- och kostnadsnivå.

Vi tar fram en flexibel och effektiv servicelösning som passar just ditt företags behov. Du får det bästa av två världar, en central samordning av lösningen och ett lokalt engagerat utförande på alla orter i landet.

Vi är specialister på att samordna, utföra och utveckla FM lösningar för företag med lokaler på flera orter i landet. Du tecknar ett avtal med Inspira och du har en kontaktperson och en faktura för hela uppdraget. Vi skapar sedan den bästa lösningen genom våra egna kundområden och med utvalda samarbetspartners.

Sedan 2000 har vi format och utvecklat en unik samverkansmodell med andra lokalt väletablerade FM/städföretag. Från början var det separat företag som hette Servicecompagniet och som ägdes av flera städföretag i landet varav Inspira var en av delägarna. Från december 2020 är Serviccompagniet fusionerat i Inspira och verksamheten drivs vidare precis som tidigare som en integrerad del av Inspira.

Vi har många exempel där vi skapat en samordnat lösning nationellt. Några av kunderna är Academedia, Kronans Apotek, Bilia, Folksam och Skandia. Hör av dig så berättar vi mer och hur vi kan hjälpa ditt företag med en samordnad nationell lösning avseende städ- och fm-tjänster.