Välj din ort

Lokala rikstäckande servicelösningar

Har ditt företag behov verksamheter på flera orter i Sverige och behov av en samordnad helhetslösning avseende arbetsplatsservice? I så fall skräddarsyr vi en lösning som är anpassad för varje ort och dessutom till en enhetlig kvalitets- och kostnadsnivå. Inspira är delägare till Servicecompagniet tillsammans med några andra lokalt starkt förankrade entreprenörsföretag.

Genom ServiceCompagniet tar fram en flexibel och effektiv servicelösning som passar just ditt företags behov. Du får det bästa av två världar, en central samordning av lösningen och ett lokalt engagerat utförande på alla orter i landet.

ServiceCompagniets delägare och partners bildar tillsammans landets största privatägda FM-aktör. Gemensamt sysselsätter vi över 3000 medarbetare i hela landet och omsätter drygt en miljard kronor. Alla delägare erbjuder Svanenmärkta städtjänster och är ISO certifierade för kvalitet och miljö samt utför tjänsterna enligt en gemensam leveransmodell med webbaserat stöd för kvalitetsuppföljning och ärendehantering.

sc_logo