Välj din ort
← Tillbaka

INSPIRA FORTSÄTTER MED ETT AV LANDETS STÖRSTA LOKALVÅRDSUPPDRAG

Källa bild https://www.fotoakuten.se

Inspira vinner stor upphandling av lokalvårdstjänster för Västerås stad. Avtalet startar 2019-02-01 och löper i 2 år plus 2 optionsår. Uppdraget omfattar daglig städning, periodiskt underhåll och hygienartiklar i tre avtalsområden och sammanlagt 120 000 kvm. Avtalsvärdet bedöms till cirka 100 miljoner kronor för hela avtalsperioden inklusive optionsåren.

Upphandlingen har präglats av Västerås Stads vision om att erhålla en lokalvårdstjänst med fokus på engagemang och kvalitet med vård av lokalerna så att onödigt slitage undviks. En leverans som bidrar till att alla som vistas i lokalerna upplever en synligt ren och säker arbetsmiljö.

Upphandlingen genomfördes med stort fokus på kvalitet och städteknisk förmåga. Delar av utvärderingen baserades på en kvalitetskontroll enligt INSTA800 som utfördes på ett av anbudsgivarnas städuppdrag som skulle överstiga 5000 kvm. Dessutom genomfördes en intervju där anbudsgivarna fick beskriva sin lokala kapacitet och sitt arbete med arbetsmiljö, kvalitetssäkring och utbildning av personalen.

– Västerås Stad har stor kunskap i att handla upp en kvalitativ och hållbar lokalvårdsleverans. Dessutom är staden noga med att följa upp att avtalsvillkor och kvalitetsnivåer efterlevs under hela avtalstiden. Detta gör att vi både har rätt förutsättningar att utföra uppdraget och att vi tillsammans driver utvecklingen för framtiden. Resultatet blir ett värdeskapande samarbete och en hälsosam miljö för all personal och alla elever som verkar i stadens lokaler, säger Maria Thörn Affärsområdeschef på Inspira.

Västerås Stad är Sveriges sjunde största kommun med cirka 150 000 invånare. Det är en expansiv kommun som växer med i genomsnitt 1 300 personer per år. Mer än 29 000 barn och ungdomar vistas dagligen i stadens förskolor, grundskolor och gymnasium.

Inspiras samarbete med Västerås Stad går tillbaka över 20 år. Inspira har idag uppdragen för totalt 16 av Västerås stads avtalsområden inom lokalvård. Inspiras avtalsområden omfattar merparten av stadens kontors- och utbildningsverksamheter med en totalyta på cirka 300 000 kvm fördelade mer än 150 olika fastigheter. Den totala årliga omsättningen är cirka 60 miljoner kronor vilket gör samarbetet mellan Västerås stad och Inspira till ett av landets största lokalvårdsuppdrag.
För mer information kontakta:

Maria Thörn Affärsområdeschef, maria.thorn@inspira.se 021-481 95 03
Per Karlsson VD, per.karlsson@inspira.se 08-505 53 704


Om Inspira : Vi erbjuder arbetsplatsservice i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av din verksamhet. Vi har ett komplett kunderbjudande inom arbetsplatsservice genom våra tjänsteområden facility management (FM), lokalvård, bemanning, kontorsmaterial, växtinredning, mat & dryck. Vi skapar en lösning som passar din verksamhet lokalt eller samordnat i hela landet. Inspira har funnits sedan 1984, omsätter 500 mkr och sysselsätter 1400 medarbetare. Vi verkar utifrån vår värdegrund som bygger på kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, hållbarhet och förnyelse. Läs mer om oss