Välj din ort
← Tillbaka

KTH och SU valde Inspira i Kista

Inspira vann ett prestigefyllt uppdrag när vi fick förtroendet att ansvara för städningen i Campus Kista. Från den första februari städar Inspira lokalerna på uppdrag av KTH, Stockholms Universitet samt Akademiska Hus. Här bedrivs högskolundervisning och forskning på hög nivå med inriktning på IT. Lokalerna är fördelade på två byggnader, Electrum och Forum. Inspira är stolta över uppdraget då det väl kompletterar våra övriga uppdrag i området.

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning. Totalt finns vid KTH mer än 15000 studenter på grund- och avancerad nivå och över 1600 aktiva forskarstuderande. KTH har nästan 4300 anställda.

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. SU är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos SU är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Akademiska Hus tillhandahåller miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. 
Med ett fastighetsvärde på 52 miljarder och en omsättning på fem gör Akademiska Hus till landets andra största fastighetsbolag. Verksamheten är uppdelad i sex regioner med koncernkontor i Göteborg. Deras hus finns på 29 orter runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Här studerar, forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag. Bolaget ägs av svenska staten och uppdraget är att på en fri marknad erbjuda universitet och högskolor lokaler i konkurrens med andra fastighetsbolag. Med en marknadsandel på 62 procent är AH den ledande hyresvärden för universitet och högskolor.


Om Inspira : Vi erbjuder arbetsplatsservice i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av din verksamhet. Vi har ett komplett kunderbjudande inom arbetsplatsservice genom våra tjänsteområden facility management (FM), lokalvård, bemanning, kontorsmaterial, växtinredning, mat & dryck. Vi skapar en lösning som passar din verksamhet lokalt eller samordnat i hela landet. Inspira har funnits sedan 1984, omsätter 500 mkr och sysselsätter 1400 medarbetare. Vi verkar utifrån vår värdegrund som bygger på kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, hållbarhet och förnyelse. Läs mer om oss