Välj din ort

En klagofri måndag

Krönikor

Arbetsglädje har många positiva effekter, det är nog alla medvetna om. Ett sätt att öka arbetsglädjen är att fokusera på möjligheter – och en konkret metod är att införa en klagofri dag i veckan.

Det är vanligt att man tänker problemorienterat när det handlar om arbetsmiljö, alltså att man fokuserar på risker. Flyttar man istället fokus till möjligheter i sitt arbetsmiljöarbete så lägger man tonvikten på det som fungerar. Dock med ett helhetstänkande, för det handlar inte om att blunda för riskerna. Ett sådant arbete inriktar sig på betydelsen av att bygga vidare på det som fungerar bra, att lyfta fram och fokusera på det positiva.

En metod för att stärka ett fokus på möjligheter är att införa en klagofri måndag (eller en annan veckodag). På flera arbetsplatser där jag har hjälpt till i arbetsglädjearbetet, har chefer och medarbetare kommit överens om att försöka att inte klaga en dag i veckan. De har ofta utsett måndagar till sin klagofria dag. De har satt upp skyltar på anslagstavlor och på olika platser för att påminna sig själva om att låta bli att gnälla och klaga på måndagar. Det har blivit en stor inspiration och lett till större fokus på det som fungerar bra. De brukar hälsa på varandra på måndagar genom att säga: ”Välkommen till klagofria måndagen!” När någon glömmer bort den klagofria måndagen och börjar klaga kan en kollega påminna dem och säga: ”Vi har ju infört en klagofri måndag, kan du inte i stället ta upp det i morgon?” När tisdagen sedan kommer har personen troligtvis glömt bort vad han eller hon skulle klaga över. Den klagofria måndagen fungerar inte om enbart ledningen bestämmer att de anställda inte får klaga på måndagar. Då kommer medarbetarna att bli upprörda och klaga ännu mer. Åtgärden med en klagofri måndag fungerar när anställda själva kommer på att den insatsen kan öka deras arbetstrivsel. En strategi för att stärka arbetsglädjen kan alltså vara att minska på klagandet och att i stället uppmärksamma vad som fungerar bra. På så sätt kan vi få mer kraft och energi att förbättra arbetstrivseln.

Vi har ju infört en klagofri måndag, kan du inte i stället ta upp det i morgon

Vi behöver minska på klagandet och i stället lägga energi på vad vi faktiskt kan göra i situationen. Vi kan också, som vi sett ovan, koncentrera klagandet till vissa tider. Med insikten om vad som är bäst för oss och vår arbetsglädje, kan vi införa en klagofri dag. Det innebär inte att vi förnekar problem eller svårigheter, utan att vi på en viss dag väljer att lägga fokus på det som fungerar bra. Med ett leende på läpparna, med en humoristisk inställning och en medvetenhet om vad vi mår bra av, kan vi införa en klagofri dag eller varför inte ta med en tårta till jobbet för att exempelvis fira att semestern är slut. Det kan vara ett sätt att avdramatisera den ångest som många kan känna när sommarsemestern är över och de återigen ska börja jobba.

Andra inlägg som du kanske gillar

KrönikorLäs mer
Förtroende och kunskap är grunden för partnerskapPartnerskap är ett begrepp som används allt oftare inom olika sammanhang och forum, bland annat när det gäller upphandlingar av olika tjänster. Det är inte konstigt, för i ett partnerskaps grundfundament finns alltid en gemensam önskan om en ”win-win-situation”. Det … Läs mer
KrönikorLäs mer
Ny syn på fastighetsnära tjänsterTittar vi historiskt i Sverige, finns en lång tradition av att anställa. Egna anställda skapade en trygghet, enklare styrning och en lojalitet till arbetsgivaren. För bara 10–15 år sedan såg det faktiskt ut så på många arbetsplatser runt om i Sverige. Först kom outs … Läs mer
KrönikorLäs mer
Vi mår bra när vi bryr ossTvå män promenerar längs med en strand i Frankrike. Plötsligt får de syn på en flicka som går runt på stranden och kastar något i havet. När de kommer närmare ser de att flickan kastar tillbaka strandade sjöstjärnor i havet. På stranden ligger tusental sjöstjärnor o … Läs mer