Välj din ort

Förtroende och kunskap är grunden för partnerskap

Krönikor

Partnerskap är ett begrepp som används allt oftare inom olika sammanhang och forum, bland annat när det gäller upphandlingar av olika tjänster. Det är inte konstigt, för i ett partnerskaps grundfundament finns alltid en gemensam önskan om en ”win-win-situation”. Det tackar ingen nej till.

Det skapar trygghet för kunden och i förlängningen samförstånd.

Villkoren för att skapa ett partnerskap mellan en kund och en leverantör varierar naturligtvis, beroende på marknadens karaktär. Generellt sett har den privata marknaden många gånger enklare att agera än den offentliga marknaden. Men min erfarenhet av att skapa partnerskap inom ramen för bland annat upphandling är att det ändå inte är så stora skillnader som vissa vill påskina. Det finns dock några enkla saker man ska tänka på. Det första handlar om tid. Om man som kund lägger tid och/eller resurser på att lära sig mer om den tjänst som ska handlas upp kan man nämligen skapa förutsättningar som gör det enklare för alla under kontraktstiden. Att lära sig mer om tjänsten kan man göra på många sätt, genom intervjuer, RFI, workshops eller annat, men det absolut viktigaste är att man förstår hur leverantörens affär ser ut och dennes egna villkor att leverera. Hur ser marginalerna ut? Vilka normer råder? Hur ser marknaden ut? Någon särskild nomenklatur som bör användas så att krav och annat formuleras med tydlighet? En ökad kunskap om de tjänster som ska upphandlas skapar något väldigt, väldigt viktigt. Det skapar trygghet för kunden och i förlängningen samförstånd. Först när kunskapen har erhållits kan man börja ta ut svängarna och sätta detaljerna för hur leveransen ska se ut för att passa både kund och leverantör, en så kallad matchning. Kittet som håller partnerskapet samman – förutom kloka villkor och strukturer inom avtalsvillkoren
– är förtroende. Förtroendet uppnår man endast genom transparens, förståelse för varandras villkor och en genuin vilja att lära av sina misstag. Där har vi ytterligare en viktig aspekt för att lyckas långsiktigt med ett partnerskap. De leveranser som definieras av partnerskap tenderar att utvecklas löpande med låg friktion för alla parter. Det är något som alla borde sträva efter, alltid.

Andra inlägg som du kanske gillar

KrönikorLäs mer
Ny syn på fastighetsnära tjänsterTittar vi historiskt i Sverige, finns en lång tradition av att anställa. Egna anställda skapade en trygghet, enklare styrning och en lojalitet till arbetsgivaren. För bara 10–15 år sedan såg det faktiskt ut så på många arbetsplatser runt om i Sverige. Först kom outs … Läs mer
KrönikorLäs mer
En klagofri måndagArbetsglädje har många positiva effekter, det är nog alla medvetna om. Ett sätt att öka arbetsglädjen är att fokusera på möjligheter – och en konkret metod är att införa en klagofri dag i veckan. Läs mer
KrönikorLäs mer
Vi mår bra när vi bryr ossTvå män promenerar längs med en strand i Frankrike. Plötsligt får de syn på en flicka som går runt på stranden och kastar något i havet. När de kommer närmare ser de att flickan kastar tillbaka strandade sjöstjärnor i havet. På stranden ligger tusental sjöstjärnor o … Läs mer