Välj din ort

Framtiden kräver kreativitet och effektivitet

Krönikor

Affärsvärde skapas genom att man lyckas fixa det unika. Det icke-unika hanteras av artificiell intelligens (AI) och robotar.

Framöver kommer det unika enbart att kreeras genom olika kompetenser hos företagets många kunskapsarbetare. Därför måste arbetsplatsen erbjuda stöd för möten, trivsel, engagemang, samverkan, samarbete, kreativa arbetssätt och uppmuntra förmågan att göra rätt saker (snarare än att göra saker rätt). En väl utformad aktivitetsbaserad arbetsplats som utgår från verksamhetens specifika förutsättningar kan boosta kreativitet och effektivitet. Samverkande arbetssätt, fysiska och digitala, blir en strategisk resurs. Men är det alltid så man överväger aktivitetsbaserat? Nej, knappast. Anta att verksamheten måste byta kontor för kontoret är slitet eller för litet. Detta behov ger anledning att fråga sig vilket kontor man vill ha.
Eftersom aktivitetsbaserat är ett nyare alternativ så är det naturligt att undersöka det närmre. Men ställer man sig strategiska frågor om hur man vill jobba, hur digitalisering påverkar, hur en kultur av kreativa möten kan skapas och hur detta kan stödjas av aktivitetsbaserat arbete? Det är inte säkert. Om två tredjedelar av alla skrivbord inte används under en arbetsdag så indikerar det självklart dålig resursallokering. Kvadratmeter kostar, ”Behöver vi ha så här stort?” frågar sig företagsledning och ekonomichef. Aktivitetsbaserad arbetsplats blir då en frestande lösning eftersom det till synes kan minska antalet outnyttjade resurser.

En väl utformad aktivitetsbaserad arbetsplats utifrån verksamhetens specifika förutsättningar kan framtidssäkra er.

Och ge en bättre ytekonomi. Men med denna syn så är risken stor att man förbiser behov av andra ytor, mötesrum, loungelösningar, tysta zoner. Detta ekonomiska felslut gör att aktivitetsbaserat blir felimplementerat. Man går miste om den affärsstrategiska kreativiteten och effektiviteten. Andra skäl kan vara att man sneglar på hur andra har det. Gränslöst arbete, mobilitet, digitalisering. Kulturförändring. Kompetens och employer branding. Dessa skäl är rimliga, naturliga och vettiga. Men de gör inte aktivitetsbaserat till den strategiska resurs det borde vara. En väl utformad aktivitetsbaserad arbetsplats utifrån verksamhetens specifika förutsättningar kan framtidssäkra er. Det kan finnas olika skäl till aktivitetsbaserat. Men, mitt tips, se också på aktivitetsbaserat som en satsning för framtiden, för unik, kreativ och effektiv problemlösningsförmåga.

Andra inlägg som du kanske gillar

KrönikorLäs mer
Förtroende och kunskap är grunden för partnerskapPartnerskap är ett begrepp som används allt oftare inom olika sammanhang och forum, bland annat när det gäller upphandlingar av olika tjänster. Det är inte konstigt, för i ett partnerskaps grundfundament finns alltid en gemensam önskan om en ”win-win-situation”. Det … Läs mer
KrönikorLäs mer
Ny syn på fastighetsnära tjänsterTittar vi historiskt i Sverige, finns en lång tradition av att anställa. Egna anställda skapade en trygghet, enklare styrning och en lojalitet till arbetsgivaren. För bara 10–15 år sedan såg det faktiskt ut så på många arbetsplatser runt om i Sverige. Först kom outs … Läs mer
KrönikorLäs mer
En klagofri måndagArbetsglädje har många positiva effekter, det är nog alla medvetna om. Ett sätt att öka arbetsglädjen är att fokusera på möjligheter – och en konkret metod är att införa en klagofri dag i veckan. Läs mer
KrönikorLäs mer
Vi mår bra när vi bryr ossTvå män promenerar längs med en strand i Frankrike. Plötsligt får de syn på en flicka som går runt på stranden och kastar något i havet. När de kommer närmare ser de att flickan kastar tillbaka strandade sjöstjärnor i havet. På stranden ligger tusental sjöstjärnor o … Läs mer