Välj din ort

Hållbara vardagsförbättringar

Hållbarhet

Att ständigt söka nya vägar till innovation och förbättring är något som genomsyrar hela Inspira. Inom företaget finns en genomarbetad  struktur för förbättringsarbete, som drivs tredimensionellt med målet att göra skillnad för både kunder och miljö. Vardagsförbättringar är en av förbättringsarbetets tre grundpelare och handlar om att förenkla det egna arbetet för varje medarbetare samt utveckla smartare arbetsmetoder på de olika kunduppdragen.

Systemförbättringar är den andra grundpelaren och ska leda till att utveckla företagets gemensamma arbetssätt och rutiner med tillhörande IT-stöd, medan strategiska förbättringar innebär att utveckla företagets mål, strategier, tjänsteutbud och organisation. Under 2019 kommer Inspira att rikta särskilt fokus mot att utveckla arbetet med vardagsförbättringar inom hela företaget. Samtliga medarbetare kommer att involveras i detta arbete för att förbättra lösningarna för Inspiras kunder med fokus på kvalitet, effektivitet och en långsiktigt hållbar effekt med största hänsyn till miljö och omvärld.
– Vi står aldrig stilla utan söker ständigt förbättringar för ökad kvalitet och långsiktig hållbarhet. Ett aktivt och metodiskt förbättringsarbete bidrar till ökat engagemang och stärker företagskulturen, säger Charlotte Klärre, Inspiras hållbarhetschef som även är ansvarig för samordningen av företagets förbättringsarbete. Inspira har en funktion i organisationen som heter Tjänsteutveckling. Funktionen ansvarar för att driva den tekniska utvecklingen för arbetsmetoder inom lokalvård och företagets övriga tjänsteområden. Exempelvis var företaget ett av de första i Sverige med att använda ultrarent vatten, ett Svanenmärkt och miljövänligt alternativ som minskar användandet av rengöringsmedel. Nu tar Inspira nästa steg genom att pröva Tersanovatten. Det är en produkt som Mattias Sjölander, tjänsteutvecklare på Inspira, beskriver som ”ultrarent vatten 2.0”.

 – Tersanovatten är ett aktivt vatten som har desinficerade egenskaper. Trots det är vattnet helt fritt från kemikalier, det enda som är tillsatt är syre i form av ozongas. Tersanovatten är mer effektivt än klor och produkten kan ändå hällas rakt ut i avloppet, berättar han och fortsätter:
– Vi testar just nu Tersanovatten på Folksams huvudkontor, där vi har 14 medarbetare som städar ytor om cirka 60 000 m2. Vi började testa Tersano vatten på mindre ytor och har kontinuerligt mätt bakteriehalten på de rengjorda ytorna och fått jättefina resultat. Idag städar vi med Tersanovatten på alla krävande ytor utom i wc- stolarna. Där kan det finnas kalkavlagringar som Tersanovatten inte rår på.
På Folksam leds kundens kallvatten in i ett filtreringssystem där det renas från metaller, kalk och andra ämnen som reagerar med syre, för att därefter transporteras vidare till ett system där ozongas tillsätts och frigörs i vattnet. För mindre omfattande städuppdrag finns även portabla handenheter med Tersanovatten.
– Nu till en början har vi varit lite försiktiga med användningen av Tersanovatten eftersom vi har velat försäkra oss om att det verkligen fungerar genom noggranna tester i vår verksamhet. Om resultaten blir lika goda som hos Folksam ser vi en enorm potential i Tersanovatten som en metod för att minska användningen av kemikalier och gynna miljön. Synergieffekterna är flera, exempelvis minskar risken för doseringsfel, produkten ger inga hudirritationer och den kan användas på exempelvis förskolor medan barnen vistas i lokalerna, förklarar Mattias Sjölander.

En annan innovation, som har testkörts på Inspiras huvudkontor sedan oktober 2018, är en dammsugarrobot som är anpassad för företagslokaler på upp till 600 m2. Om testerna faller väl ut kan dammsugarroboten komma att användas hos några av Inspiras kunder framöver, något som skulle ha flera fördelar.
– Först och främst önskar många kunder städning tidigt på morgonen, ett önskemål som är en rejäl utmaning att tillgodose idag. En dammsugarrobot kan städa lokalerna när personalen inte är på plats. Det gör att dammsugningen inte stör deras arbete och att lokalerna redan är dammsugna när de kommer till jobbet på morgonen. Om våra medarbetare inte behöver tänka på dammsugningen, kan de fokusera fullt ut på att färdigställa övriga delar i lokalen innan personalen kommer, som att exempelvis städa kök och wc:s samt förbereda konferensrum och morgonfika. Det skulle minska stressen betydligt, säger Mattias Sjölander. Inom kort kommer Inspira även att sätta en städrobot på prov hos en kund. Den aktuella modellen sköter skurning, vattentömning och laddning helt på egen hand.

– Städrobotar är ännu en potentiell lösning för att bli mer effektiva hos våra kunder och samtidigt investera i våra medarbetares hälsa. Städroboten liksom dammsugarroboten kommer vi att testa med lite försiktighet och hålla oss uppdaterade kring teknikutvecklingen. Användningsområdet för robotarna breddas hela tiden och när vi väl testar städrobotar hos flera av våra kunder vill vi veta att de är helt tillförlitliga, berättar Mattias Sjölander. Testandet av nya städprodukter är ett resultat av de mål som Inspira har formulerat kring hållbarhet och löpande förbättringsarbete.
– Vår ambition är att vara ledande inom miljöfrågorna i vår bransch och ständigt utvärdera hur vi kan bidra till en bättre miljö. Där ingår det att testa nya städprodukter för att ligga i utvecklingens framkant, säger Mattias Sjölander.


Andra inlägg som du kanske gillar