Välj din ort

Hälsa på jobbet

Trendspaning

I en tid då sjukfrånvaro på arbetsplatser tenderar att öka på många håll, prioriteras arbetstagares hälsa allt högre. I en tvådelad artikel kommer vi inledningsvis belysa vad som vanligtvis orsakar ohälsa hos arbetstagare, hur det påverkar företagen och hur arbetsgivarens påverkningsmöjligheter ser ut. Därefter kommer vi att titta på hur företagshälsoarbetet och arbetsplatserna sannolikt ­kommer att se ut i framtiden.

I takt med att samhället ­modern­iseras förändras också våra arbetsvillkor. ­Exempelvis utförs allt fler tunga, riskfyllda och enformiga sysslor av maskiner och robotar. Det minskar å ena sidan antalet arbets­relaterade skador. Å andra sidan innebär utbredningen av maskiner och robotar att allt fler sitter stilla på jobbet, vilket har negativa ­effekter på vår fysiska hälsa. Inom många yrken tenderar dessutom arbetsbelastningen och kraven på effektivitet att öka, vilket riskerar att inverka negativt på vår psykiska hälsa. Irene Jensen arbetar som professor i metoder för företags­hälsa och forskar om effektiva metoder för förbättrad hälsa i arbetslivet vid Karolinska Institutet. Hon menar att arbetstagares hälsa kommer att bli en högt prioriterad fråga i framtiden.
– Ohälsa hos arbetstagare kan leda till sjukfrånvaro vilket i sin tur ofta genererar i kostsamma produktionsförluster. Det är en av ­anledningarna till att arbetsgivare i allt större utsträckning börjar rikta fokus mot medarbetarnas hälsa, säger hon.

Vi lär se fler och större satsningar på arbetsmiljö och hälsa framöver!

Det är inte bara företag som förlorar ekonomiskt på sjukfrånvaro, utan även samhället i stort. Det torde vara en av anledningarna till att regeringen har gett i uppdrag åt Folkhälso­myndigheten och Livsmedelsverket att ta fram underlag till insatser för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. På längre sikt är målet att få med aktörer på nationell, ­regional och lokal nivå i ett långsiktigt samarbete.
– Eftersom de allra flesta vuxna människor arbetar och spenderar mycket tid på arbetsplatsen, spelar den en viktig roll när det gäller att understödja goda levnadsvanor och hälsa. Vi lär därmed se fler och större satsningar på arbetsmiljö och hälsa framöver, menar Irene Jensen.

Dylika satsningar innebär givetvis en investering för arbetsgivare, men enligt Irene Jensen visar forskning att sådana investeringar lönar sig på sikt.
– Först och främst; företagshälsoarbetet bör alltid föregås av en kalkyl som visar kostnadseffektiviteten, alltså vad ohälsan medför och vad en eventuell investering i arbetsmiljöinsatser skulle kosta. Företagshälsovården kan ge ett gott stöd till arbetsgivarna i ett systematiskt arbets­hälsoarbete. De två viktigaste delarna i arbetet är att främja goda levnadsvanor hos ­arbetstagarna och i möjligaste mån eliminera risker i deras arbete. Sådana insatser resulterar allt som oftast i både ekonomiska och sociala vinster, förklarar Irene Jensen och fortsätter:
– När det gäller att främja goda levnads­vanor får arbetet bäst effekt då insatser riktas både till arbetsplats- och individnivå. Vilka är då de främsta orsakerna till att ­arbetstagare drabbas av ohälsa? Genom forskning vid Karolinska Institutet har Irene Jensen och hennes kollegor lyckats ringa in ett antal riskfaktorer kopplade till ohälsa på arbetsplatsen. Förutom fysisk inaktivitet och riskfyllda fysiska miljöer på arbetsplatsen står många förklaringar att finna i den psykosociala arbets­miljön.

– Det är viktigt att medarbetarna har en sund arbetsbelastning och samtidigt upplever att de har kontroll. För hög arbetsbelastning under okontrollerade former leder nämligen ofta till stress och en känsla av maktlöshet.
– Detsamma gäller motstridiga krav från olika håll, exempelvis från kunder, chefer, medarbetare och samhället i stort. Chefer kan förbättra medarbetares psykosociala arbets­miljö genom att vägleda dem och hjälpa till att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det är också av stor betydelse att chefer visar omsorg, omtanke och engagemang gentemot sina med­arbetare, menar Irene Jensen. På vilka sätt kommer arbetsgivare arbeta med företagshälsa i framtiden, hur kan fram­tidens arbetsplatser komma att se ut rent fysiskt och vilka utmaningar brottas företagshälso­arbetet med? Det kan du läsa mer om i den andra och sista delen av Framtidens arbetsplats.

Andra inlägg som du kanske gillar

TrendspaningLäs mer
Gott kaffeInom Inspiras tjänsteområde Mat & Dryck utgör kaffe och kaffemaskiner en av grundpelarna. Här gör vi en fördjupning i kaffe och förklarar varför den folkkära drycken är en av de viktigaste komponenterna på en arbetsplats. Har du någonsin varit riktigt sugen på e … Läs mer
TrendspaningLäs mer
Här är framtidens huvudkontorI februari 2018 flyttade Inspira sin bas till Solna. Det nya huvudkontoret speglar företagets varumärke och är designat utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt som främjar rättvisa, omväxling och kreativitet. Dessutom finns de rätta förutsättningarna att visa upp f … Läs mer
TrendspaningLäs mer
Förebygg belastnings­skador med rätt träningOavsett om du har ett stillasittande eller mer rörligt ­arbete, kan det finnas risk för att du utsätts för ensidig belastning. Legitimerade naprapaten ­Robin Anzengruber svarar på frågor om belastningsskador och tipsar om hur du förebygger dem. Läs mer
TrendspaningLäs mer
Framtidens arbetsplats del 3Så påverkas vi av nya kontorslösningar Nu är vi framme vid tredje delen i vår artikelserie om hur dagens arbetsplatser förändras – och hur de kommer att se ut och fungera framöver. Denna gång har vi fokus på effekterna av de nya, mer flexibla kontoren. Läs mer
TrendspaningLäs mer
Framtidens arbetsplats del 2Microsoft är pionjärer när det handlar om så kallade aktivitetsbaserade arbetsplatser. I del två av vår artikelserie gör vi ett besök på deras Sverigekontor i Akalla, där nytänkandet har gjort medarbetarna både mer produktiva och nöjda med sin arbetsplats. Läs mer
TrendspaningLäs mer
Framtidens arbetsplatsArbetslivet genomgår en stor förändring just nu, när digitaliseringen gör att vi tar ett definitivt steg bort från industrialismens seglivade era. Men vad händer med arbetsplatserna i denna förändring? Vilka nya krav dyker upp? Hur påverkas medarbetarna? Hur förändr … Läs mer
TrendspaningLäs mer
Välkommen robot!Städrobotarna har mognat och blivit konkurrenskraftiga alternativ till traditionell, manuell städning. En robot frigör tid för städpersonalen, som därmed kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter – resultatet blir en bättre städleverans! Läs mer
TrendspaningLäs mer
Design för hjärnanAtt vi påverkas av vår omgivning är ingen nyhet. Men varför, och vad sker i hjärnan när vi befinner oss i olika miljöer? Nu har en hjärnforskare och en inredningsdesigner tillsammans studerat detta. Läs mer