Välj din ort

Inspira Magazine Nr 4/2016

Nyheter

Nu är den här! Läs senaste utgåvan av ”En del av Upplevelsen”

Entreprenörskap – Är bra för Sverige!

Jag skulle vilja gå så långt som att säga att utan den enskilde entreprenören står Sverige still. Ungefär två av tre av oss arbetar i den privata sektorn, i företag som en gång i tiden sannolikt startades av en entreprenör som såg en möjlighet. Det är entreprenörerna som erbjuder arbetstillfällen, de uppfinner nya produkter och tjänster, de genererar skatteintäkter och de bidrar till att nya företag kan växa upp.

Tillväxtverket har gjort en undersökning som visar att omkring 30 procent av alla svenskar i arbetsför ålder hellre är företagare än anställda. När man frågar de som är födda på 90-talet och senare är andelen ännu högre. Men det finns helt klart hinder på vägen i form av komplicerade regler, brist på finansiering och kanske osäkerhet om man kommer lyckas. Så en stor eloge till alla dessa framgångsrika entreprenörer som vågar och vågat pröva. Missa inte att läsa mer om entreprenörskapet bakom Inspira på sid 28.

Vi har mycket att bidra med för att skapa en arbetsplats där människor trivs och kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

Nu något om Det Nya Arbetslivet (DNA), som har sin grund i ett white paper av Microsofts grundare Bill Gates redan 2005. DNA handlar om att teknikutvecklingen har lett till att vi nu kan ha helt andra och helt nya arbetssätt som innebär att vi får mer gjort. För många innebär det att de i allt högre utsträckning kan arbeta hemifrån eller på annat sätt borta från kontoret. Man kan summera det i att arbetet inte längre är en plats du går till, utan arbetet är något du gör. Aktivitetsbaserade kontor skapas och tekniken gör att vi alltid kan kommunicera, delta och mötas. Microsoft lade ned stora resurser på att skapa framtidens kontor där medarbetarna erbjöds olika typer av miljöer beroende på arbetsuppgift, och 2008 öppnade ett nytt kontor utifrån det konceptet. Det Nya Arbetslivet såg dagens ljus och projektet blev enormt framgångsrikt. Personligen tycker jag att det som händer inom arbetsmiljöområdet är otroligt intressant, och ser att vi inom arbetsplatsservice har mycket att bidra med för att skapa en arbetsplats där människor trivs och kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Läs mer om arbetsplatsens utveckling på sid 24.

Jag vill avsluta med att framföra mitt stora tack till alla fantastiska kunder, till alla våra duktiga och engagerade medarbetare och till alla våra viktiga samarbetspartner. Det är vi tillsammans som är Inspira.

Med tillönskan om att du får en trevlig läsning!

mikael_wallner
Mikael Wallner
VD

Andra inlägg som du kanske gillar