Välj din ort

Ny syn på fastighetsnära tjänster

Krönikor

Tittar vi historiskt i Sverige, finns en lång tradition av att anställa. Egna anställda skapade en trygghet, enklare styrning och en lojalitet till arbetsgivaren. För bara 10–15 år sedan såg det faktiskt ut så på många arbetsplatser runt om i Sverige. Först kom outsourcing av lokalvård. Man fann att det var sårbart med en eller två lokalvårdare som skulle sköta allt. Vid sjukdom eller semester uppkom brister i utförandet med anledning av nedgång i resurser.

Värdet av skalbarhet och redundans blir mycket högre när konkurrensen hårdnar.

Flera stora aktörer som exempelvis AGA sålde ut hela sin lokalvårdsorganisation, som sedermera blev Inspira AB, och köpt tillbaka tjänsterna av den nya ägaren. På det sättet kunde man erhålla en jämnare kvalitetsnivå eftersom att den nya entreprenören själv skapade de strukturer och optimeringar som behövdes för att leverera sina tjänster till hög kvalitet. USA och England är stora föregångsländer när det gäller outsourcing. Under mina år som konsult inom upphandling/management var det nästan alltid amerikanskägda bolag som köpte flest fastighetsnära tjänster. Varför är det just de som gör det kan man kanske undra? Svaret är enkelt. Den aggressiva marknadsekonomin som driver det stora landet har tvingat fram optimeringar och skalbarhet i en helt annan takt än Europa. Vi som har arbetat med den här typen av bolag känner väl till styrningen och den omfattande rapporteringen, tidsmässigt ned på veckonivå. Ett arbete som kan upplevas ta resurser och fokus från det operativa, men som är helt nödvändigt för topmanagement om de skall kunna styra verksamheten med rätt typ av åtgärder. Sveriges utveckling av att köpa flera fastighetsnära servicetjänster – som städning, reception, vaktmästare, blommor, kaffemaskiner med mera – av en och samma leverantör har utvecklats i långsam takt. Till stor del med anledning av det kulturella arv vi har av att bygga långsiktigt och stabilt genom att bland annat anställa egen personal. I dag är både köpsidan och leverantörsidan mer än redo för att fullt ut knyta de partnerskapsliknande avtalen som kan borga för ett blomstrande samarbete. Värdet av skalbarhet och redundans blir mycket högre när konkurrensen inom i princip alla branscher hårdnar, där bland andra utländska aktörer i snabb takt etablerar sig på den köpstarka svenska marknaden. Ett av de större statligt ägda företagen som jag har arbetat med gjorde en kostnadsanalys på vad en enda faktura kostar att administrera. Det visade sig att trots digital inläsning och smidiga konteringsrutiner var kostnaden en bit över 1 000 kronor per faktura. När det kom till ekonomidirektörens kännedom att vissa arbetsledare tog en kundfika på belopp motsvarande 120 kronor som fakturerades, upprättades nya rutiner för kundfika väldigt fort.

Andra inlägg som du kanske gillar

KrönikorLäs mer
Förtroende och kunskap är grunden för partnerskapPartnerskap är ett begrepp som används allt oftare inom olika sammanhang och forum, bland annat när det gäller upphandlingar av olika tjänster. Det är inte konstigt, för i ett partnerskaps grundfundament finns alltid en gemensam önskan om en ”win-win-situation”. Det … Läs mer
KrönikorLäs mer
En klagofri måndagArbetsglädje har många positiva effekter, det är nog alla medvetna om. Ett sätt att öka arbetsglädjen är att fokusera på möjligheter – och en konkret metod är att införa en klagofri dag i veckan. Läs mer
KrönikorLäs mer
Vi mår bra när vi bryr ossTvå män promenerar längs med en strand i Frankrike. Plötsligt får de syn på en flicka som går runt på stranden och kastar något i havet. När de kommer närmare ser de att flickan kastar tillbaka strandade sjöstjärnor i havet. På stranden ligger tusental sjöstjärnor o … Läs mer