Välj din ort

Uppkopplat

Trendspaning

Internet of Things – prylar som är uppkopplade och sammankopplade – är en viktig del av den stora digitalisering som pågår på bred front i samhället just nu.

Digitaliseringen kan sägas ha pågått länge, med tanke på att digital teknik har varit etablerad i flera decennier. Men det är under de senaste åren som de stora effekterna har börjat dyka upp eller i vissa fall kan skönjas. Det handlar om effekter som kommer att påverka oss som privatpersoner, anställda och företagare. Det är svårt att peka på en bransch vars förutsättningar inte kommer att förändras som en följd av digitaliseringen. Innovationstakten inom området är hög och omställningen tar nu fart eftersom det finns en tillräcklig kapacitet i infrastrukturen – uppkopplingar och tjänster – samtidigt som allt fler har anammat ett ”digitalt” användarbeteende. Inom fastighetsområdet är det mest uppenbara användningsområdet att få koll på – och minska – driftskostnaderna, berättar Niclas Sahlgren på Yanzi, ett Kistaföretag som utvecklar teknik för att bygga nätverk med uppkopplade prylar.
– Energianvändningen är något som lätt går att styra med automatik med en enkel sensor. Man kan till exempel kontrollera om en apparat står på under onödiga tider, kanske över helgen när ingen är på plats, och ställa in så att den stängs av automatiskt – eller ta ut en rapport över byggnadens hela energianvändning för att se var åtgärderna är mest effektiva, säger han. Andra ”enkla” användningsområden är att utrusta en fastighet med sensorer som mäter temperatur och fuktighet, men något som Niclas Sahlgren tror kommer att växa är att utnyttja nätverk av sensorer för att optimera nyttjandegraden av lokalerna.
– Det blir allt fler företag som väljer att ha aktivitetsbaserade kontor istället för lokaler med fasta arbetsplatser – där den allra största andelen platser står outnyttjade. För att kunna hantera en lokal med fri placering effektivt bör medarbetarna snabbt kunna veta vilka platser som är lediga. En sensor under en skrivbordsyta läser direkt av om någon sätter sig vid platsen och markerar den då som upptagen i systemet. Samma typ av mätning går att göra vid sittplatserna i ett konferensrum, men då handlar det snarare om att få ut en rapport över hur många som verkligen befinner sig i rummet – alltså hur mycket det används.
– All denna data får man fram direkt, och man får ut uppgifter om sådant som det inte har gått att veta tidigare. Även om ett konferensrum är bokat så har man varit tvungen att gå in och manuellt räkna deltagarna i varje möte för att få fram de uppgifterna. Många företag har säkert anledning att se över hur ytorna för möten är disponerade.

I slutändan handlar det om att ”kunna ge kunden bästa möjliga service.

Yanzi inledde i somras ett testprojekt tillsammans med konsultbolaget Tyréns, genom att placera ut 1 000 (!) sensorer på Tyréns huvudkontor i Stockholm. 300 sensorer håller koll på rörelser, 200 sensorer mäter temperatur och luftfuktighet och i 500 stickkontakter sitter enheter, som kan användas för att slå av och på strömmen, för att registrera när prylar används och för att mäta energiförbrukningen.
– Syftet med Tyréns-installationen var initialt att visa hur lätt det är att koppla upp många sensorer. Nu jobbar vi mer med nyttan, alltså sådant som klimat, övervakning av saker och lediga skrivbord. Niclas Sahlgren är också övertygad om att Internet of Things kommer att vara ett viktigt verktyg i FM- och lokalvårdstjänster framöver.
– Ett städbolag kan till exempel ha en tydlig nytta av att erbjuda sina kunder en sensorövervakning av toaletterna. Rent tekniskt har det gått att genomföra redan tidigare, men det är först nu som det kan vara kostnadseffektivt tack vare att det går så snabbt att sätta upp stora sensornätverk. Att dra in kablar för installationen, som tidigare, har knappast gått att motivera ekonomiskt i ett avtal som löper exempelvis 36 månader. En enkel form av sensorövervakning kan ge uppgifter om hur många som använder en toalett.
– Har man då ett uppdrag i en stor galleria med toaletter som är spridda i fastigheten är det givetvis värdefullt att få ett automatiskt genererat meddelande om att det har varit betydligt fler besökare än vanligt på en viss toalett – det märker ju systemet genom att jämföra med historiken – för att kunna planera arbetet utifrån det. Samma sak kan man göra med återvinningsstationer, hållare för pappershanddukar, kaffemaskiner… Listan kan göras lång över sådant som är lätt att övervaka i en ”smart” byggnad.
– I slutändan handlar det om att optimera processerna för att kunna ge kunden bästa möjliga service. Allt i ärendehanteringssystemet som inte behöver vara manuellt kan – och bör – automatiseras för att effektivisera flödet. En annan möjlighet som Niclas Sahlgren tror att de FM-företag som vill visa framfötterna kommer att nappa på är att kunna leverera rapporter till sina kunder med hjälp av sina sensornätverk.
– Det skulle kunna handla om sådant som ligger utanför uppdraget, till exempel ett städföretag som erbjuder energianalyser. Men det är också värdefullt med rapporter från själva uppdraget, där då uppföljningen bygger på reella data, inte på manuella rapporteringar. Dessutom kan kunden se status på uppdraget i realtid.

Andra inlägg som du kanske gillar

TrendspaningLäs mer
Gott kaffeInom Inspiras tjänsteområde Mat & Dryck utgör kaffe och kaffemaskiner en av grundpelarna. Här gör vi en fördjupning i kaffe och förklarar varför den folkkära drycken är en av de viktigaste komponenterna på en arbetsplats. Har du någonsin varit riktigt sugen på e … Läs mer
TrendspaningLäs mer
Här är framtidens huvudkontorI februari 2018 flyttade Inspira sin bas till Solna. Det nya huvudkontoret speglar företagets varumärke och är designat utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt som främjar rättvisa, omväxling och kreativitet. Dessutom finns de rätta förutsättningarna att visa upp f … Läs mer
TrendspaningLäs mer
Förebygg belastnings­skador med rätt träningOavsett om du har ett stillasittande eller mer rörligt ­arbete, kan det finnas risk för att du utsätts för ensidig belastning. Legitimerade naprapaten ­Robin Anzengruber svarar på frågor om belastningsskador och tipsar om hur du förebygger dem. Läs mer
TrendspaningLäs mer
Hälsa på jobbetI en tid då sjukfrånvaro på arbetsplatser tenderar att öka på många håll, prioriteras arbetstagares hälsa allt högre. I en tvådelad artikel kommer vi inledningsvis belysa vad som vanligtvis orsakar ohälsa hos arbetstagare, hur det påverkar företagen och hur arbetsgi … Läs mer
TrendspaningLäs mer
Framtidens arbetsplats del 3Så påverkas vi av nya kontorslösningar Nu är vi framme vid tredje delen i vår artikelserie om hur dagens arbetsplatser förändras – och hur de kommer att se ut och fungera framöver. Denna gång har vi fokus på effekterna av de nya, mer flexibla kontoren. Läs mer
TrendspaningLäs mer
Framtidens arbetsplats del 2Microsoft är pionjärer när det handlar om så kallade aktivitetsbaserade arbetsplatser. I del två av vår artikelserie gör vi ett besök på deras Sverigekontor i Akalla, där nytänkandet har gjort medarbetarna både mer produktiva och nöjda med sin arbetsplats. Läs mer
TrendspaningLäs mer
Framtidens arbetsplatsArbetslivet genomgår en stor förändring just nu, när digitaliseringen gör att vi tar ett definitivt steg bort från industrialismens seglivade era. Men vad händer med arbetsplatserna i denna förändring? Vilka nya krav dyker upp? Hur påverkas medarbetarna? Hur förändr … Läs mer
TrendspaningLäs mer
Välkommen robot!Städrobotarna har mognat och blivit konkurrenskraftiga alternativ till traditionell, manuell städning. En robot frigör tid för städpersonalen, som därmed kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter – resultatet blir en bättre städleverans! Läs mer