Välj din ort
← Tillbaka

Nytt stort uppdrag för Vasakronan

Under 2010 och 2011 genomför Vasakronan en grundlig översyn av lokalvården i sitt fastighetsbestånd. Teknikenhet city är det största och först ut av totalt 8 teknikenheter i Stockholm som ska upphandlas. Förarbetet till upphandlingen var mycket gediget och utfördes av Vasakronan och Bevara som är ett kunskapsföretag inom lokalvård. Målsättningen för Vasakronan är, utöver en bra städkvalitet, att skapa ett optimalt gränssnitt mellan lokalvårdsföretaget och den egna organisationen. Upphandlingsunderlaget, den noggranna utvärderingsprocessen samt Inspiras lösning av uppdraget ger tillsammans bästa möjliga förutsättningar för att detta ska lyckas.

– Inspira blev vårt val efter en utvärdering baserad på ett flertal parametrar i konkurrens med sex andra anbudsgivare. Inspira ligger definitivt i framkant när det gäller helheten, alltså inte endast kärnleveransen lokalvård. Just detta med helheten ska bli spännande att få på plats för flera av Vasakronans prestigefastigheter i Stockholm City säger Mats Belius, inköpschef på Vasakronan.

Vasakronan är Sveriges i särklass största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till ca 70,7 miljarder kronor (30 sep 2010). Vasakronan äger och förvaltar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Målet är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se.


Om Inspira : Vi erbjuder arbetsplatsservice i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av din verksamhet. Vi har ett komplett kunderbjudande inom arbetsplatsservice genom våra tjänsteområden facility management (FM), lokalvård, bemanning, kontorsmaterial, växtinredning, mat & dryck. Vi skapar en lösning som passar din verksamhet lokalt eller samordnat i hela landet. Inspira har funnits sedan 1984, omsätter 500 mkr och sysselsätter 1400 medarbetare. Vi verkar utifrån vår värdegrund som bygger på kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, hållbarhet och förnyelse. Läs mer om oss