Välj din ort

Bolagsfakta

isotek

Kvalitets- och miljöcertifiering ISO9001 och ISO14001

almega-asf-logo184x70

Inspira är auktoriserat serviceföretag via Almega

svanen

Först i världen med Svanenmärkta städtjänster

stadsmissionen

Som vänföretag till Stadsmissionen stödjer vi den viktiga verksamheten och får kunskap och insikter tillbaka

young-athletes

Genom Inspira Supporting Young Athletes stöttar vi individer och klubbar inom ungdomsidrotten

dot-green-small

Inspirakoncernen ägs av Béla Markovits (51 %) och Joakim Markovits (49 %). Verksamheten drivs i bolagen Inspira AB (556478-2646), Inspira Utveckling AB (556478-2620) och Service Companiet Svenska AB (556593-9823)

dot-pink-small

1400 medarbetare bidrar till en omsättning på cirka 600 miljoner kronor

dot-blue-small

Erbjuder även nationella städlösningar genom dotterföretaget ServiceCompagniet

dot-grey-small

Städar årligen
230 000 000 kvadratmeter

Ledning & Styrelse

Inspirakoncernen består av Inspira Utveckling AB (moderbolag) och Inspira AB.

Styrelsen hanterar ägarfrågor, strategisk inriktning, mål och visioner, fastställer affärsplan, budget, övergripande policies, villkor för nyckelpersoner, rutiner för bolagsstyrning. Styrelsen har möten 4 gånger per år.

Ledningsgruppen har det löpande ansvaret för utveckling, ledning och styrning i enlighet med företagets affärsplan och övergripande mål. Ledningsgruppen består av företagets VD, affärsområdeschefer, ekonomichef, chef tjänsteutveckling, personalchef och hållbarhetschef. Ledningsgruppen har möten varje månad utom i juli.

Vi har tre geografiskt indelade affärsområden. Affärsområde 1 omfattar Stockholms län, affärsområde 2 omfattar Västmanlands län och affärsområde 3 omfattar Uppsala, Örebro, Dalarnas, Södermanlands och Östergötlands län.

Affärsområdena har fullt affärsansvar för sina kunder och medarbetare och verkar enligt gemensamma standardiserade arbetssätt som är fastställda i Inspira-Modellen. Affärsområdena leds av en affärsområdeschef och består av en försäljningsfunktion och flera regioner som utför våra tjänster. Affärsområdena drivs och utvecklas enligt en långsiktig verksamhetsplan med en tydlig rapportstruktur och operativa mål för tillväxt, kvalitet och lönsamhet. Affärsområdenas ledning har möten en gång varje månad utom juli.