Välj din ort

Bolagsfakta

isotek

Kvalitets- och miljöcertifiering ISO9001 och ISO14001

almega-asf-logo184x70

Inspira är auktoriserat serviceföretag via Almega

svanen

Först i världen med Svanenmärkta städtjänster

stadsmissionen

Som huvudpartner till Stadsmissionen stödjer vi den viktiga verksamheten och får kunskap och insikter tillbaka

young-athletes

Genom Inspira Supporting Young Athletes stöttar vi individer och klubbar inom ungdomsidrotten

dot-green-small

Från 1 december 2021 är Coor Service Management AB ägare till Inspira AB

dot-pink-small

1500 medarbetare bidrar till en omsättning på cirka 700 miljoner kronor

dot-grey-small

Städar årligen
230 000 000 kvadratmeter

Ledning & Styrelse

Från 1 december är Inspira en del av Coor. Inspira AB är dotterföretag till Coor Service Management AB:

Ledningsgruppen har det löpande ansvaret för utveckling, ledning och styrning i enlighet med företagets affärsplan och övergripande mål. Ledningsgruppen består av företagets VD, kundområdeschefer, ekonomichef, chef Affärsutveckling, chef Affärsstöd, och personalchef. Ledningsgruppen har möten varje månad utom i juli.

Vi har tre geografiskt indelade kundområden. Kundområde 1, 2,3 verkar i Stockholms län. Kundområde 4 verkar i Västmanlands län. och kundområde 5 verkar i Uppsala, Örebro, Dalarnas, Södermanlands och Östergötlands län. Till detta har vi samarbetspartners för utförande av tjänster på orter där vi inte finns själva.

Kundområdena har fullt affärsansvar för sina kunder och medarbetare och verkar enligt gemensamma standardiserade arbetssätt som är fastställda i Inspira-Modellen. Kundområdena leds av en kundområdeschef  består av regioner och driftområden som utför våra tjänster. Kundområdena drivs och utvecklas enligt en långsiktig verksamhets- och utvecklingsplan med en tydlig rapportstruktur och operativa mål för tillväxt, kvalitet och lönsamhet.