Välj din ort

En egen modell som tydliggör
hur vi ska utveckla företaget

Inspira-Modellen beskriver hur vi arbetar och vår inställning till det vi gör.

Modellen är tydligt och konkret definierad och vi har utvecklade verktyg som stödjer detta. Vi arbetar med tjänster som kan vara svåra att särskilja för en uppdragsgivare. Vår värdegrund och Inspira-Modellen är det som konkret gör skillnaden mellan oss och andra aktörer. Inspira-Modellen består av följande delar:

  • InspiraModellen

  • InställningInställning – För en bättre upplevelse. Vi utför inte bara en tjänst. Vi skapar och genomför lösningar som bidrar till att stärka helhetsupplevelsen av kunden. Vi är stolta över det vi gör, men vi nöjer oss inte. Vi söker ständigt nya vägar för att upplevelsen vi bidrar till ska vara aktuell och möta nya förväntningar. Vi drivs av att göra dagen bättre för våra kunder och göra det bättre än andra. För oss är det lika viktigt att nå våra mål som att ha kul på vägen fram till målet. Hos oss har alla samma förutsättningar och vi ser olikheter som möjligheter. Vår inställning och vårt agerande gentemot varandra, våra kunder och omvärlden är skillnaden som gör att vi sticker ut.

  • inspira-modellen-kompetensKompetens – För ett bättre genomförande. Ordning och reda med tydliga processer för hur vi leder och styr vår verksamhet, arbetar med våra kunduppdrag och medarbetare i syfte att skapa värdeadderande kundlösningar som bidrar till en positiv och välkomnande helhetsupplevelse i kundens miljö.

  • LedarskapLedarskap – För bättre motivation.
    Genom ett lyhört, målstyrt och engagerat ledarskap motiverar vi medarbetare och utvecklar kundrelationerna. Vår ledarskapsfilosofi bygger på en organisation där medarbetarna på fältet är de som är avgörande för vår framgång. Det är de som varje dag levererar våra kundlösningar och övriga roller i företaget finns till för att ge dem bästa möjliga förutsättningar.

  • ImageImage – För bättre stil.
    Det ska kännas bra att anlita oss och jobba i vårt företag. Vi är inte rätt företag för personer som bara vill utföra en tjänst eller för kunder som bara prioriterar lägsta pris. Av den enkla anledningen att det inte ger oss möjligheten att göra saker bättre och tänka långsiktigt. Alla som delar denna grundsyn är välkomna till oss. Som kund eller medarbetare och som därigenom vill vara med och påverka vår utveckling och framtid. För att leva som vi lär har vi en tydlig grafisk profil och agerar med en konsekvent och positiv stil som genomsyrar allt vi gör. I våra presentationer, anbud, lokaler, fordon, verktyg och utrustning. Ordning och reda från första mötet med en kund eller medarbetare. Vi förstår vikten av att alltid vara representativa och utstråla positiv energi. I företaget, till varandra, hos våra kunder och till omvärlden.

Så skapar vi mervärden för våra kunder

För att säkerställa att vi ständigt levererar mervärden till våra kunder är hela vår verksamhet byggd på nedanstående modell.

Avgörande är att samtliga processer syftar till att stötta den person som utför den slutgiltiga tjänsten inför kunden. Men med våra insatser siktar vi längre än till att tillfredsställa kunden, vi vill nå ända fram till den som nyttjar kundens lokal, som kundens kund/personal. Den feedback vi får påverkar i sin tur utvecklingen av framtidens Inspira.