Välj din ort

Ett av Sveriges största företag
som erbjuder arbetsplatsservice

Inspira erbjuder arbetsplatsservice i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av våra kunders verksamhet.

Vi har ett komplett kunderbjudande inom arbetsplatsservice genom våra tjänsteområden facility management (FM), lokalvård, bemanning, kontorsmaterial, växtinredning, mat & dryck. Inspira som grundades redan 1984, är idag en av Sveriges största aktörer inom arbetsplatsservice i FM branschen. Inspirakoncernen omsätter cirka 700 mkr och sysselsätter 1500 medarbetare.

Vi finns i hela landet med vår egen organisation och våra samarbetspartners. Vi skapar en lösning som passar din verksamhet på en ort eller samordnat för flera orter i hela landet. Inspira har lokalkontor i Mora, Falun, Örebro, Västerås, Eskilstuna, Norrköping, Linköping, Uppsala, Norrtälje, Stockholm (HK),

Från 1 december 2021 är Coor Service Management AB ägare till Inspira.

 

Inspiras marknad 2017

En affärsidé som står ut i konkurrensen

Vi erbjuder arbetsplatsservice i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av kundens verksamhet.

Ett komplett kunderbjudande

Vi har ett komplett kunderbjudande inom arbetsplatsservice genom våra tjänsteområden facility management (FM), lokalvård, bemanning, kontorsmaterial, växtinredning, mat & dryck.

En del av upplevelsen

Vi utgår alltid från kundens miljö och verksamhet med målsättning att bidra till en positiv och välkomnande helhetsupplevelse som verkligen passar och fungerar alla dagar året runt.

En värdegrund byggd
på fyra hörnstenar

Värdegrunden beskriver vad vi står för och vägleder våra prioriteringar och vår utveckling.

  • Inspiras värdegrund

  • KundnöjdhetKundnöjdhet. Det absolut viktigaste för oss är att ha nöjda kunder. Vårt kundlöfte kallar vi BALANS. Det står för att vi är Branschledande, Ansvar för avtalet, Lätta att ha att göra med, Alltid nåbara, Nytänkande och Stiliga.

  • MedarbetarnöjdhetMedarbetarnöjdhet. Nöjda medarbetare är nyckeln till nöjda kunder. Alla medarbetare ska ha bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i företaget. Vi utgår från en grundläggande medarbetarprofil. Vi kallar den för SEGER. Det står för Serviceinriktad, Energisk, Glad, En lojal vän och Representativ.

  • HållbarhetHållbarhet. Vår framtid skapas nu och vi verkar för ett hållbart samhälle och företag. För oss innebär det engagemang för vår omvärld, för miljön, för god hälsa samt att vi driver företaget med god affärsetik och en stabil ekonomi.

  • FörnyelseFörnyelse. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för framtiden. Vår strävan att lära och pröva nytt är grundläggande och genomsyrar hela företaget. Vi driver ett outtröttligt förbättringsarbete som bygger på att hela tiden förstå våra kunders och medarbetares behov, omvandla det till konkreta förslag, genomföra dessa och följa upp att det fungerar i praktiken.