Välj din ort
← Tillbaka

Rikstäckande avtal med Skandia

Skandia AB har tecknat ett rikstäckande samarbetsavtal med ServiceCompagniet gällande städning av såväl storkontor som besöksrum och rådgivningskontor i landet. Avtalet träder i kraft den 1 augusti 2012 och samtliga av ServiceCompagniets delägarbolag är engagerade i detta uppdrag.

Inspira har städat Skandias huvudkontor sedan 2010 och fortsätter nu uppdraget genom ServiceCompagniet.

– Inom Skandia har man sedan en tid gjort investeringar i både lokalernas utformning och arbetsmiljön, detta som en satsning på personalens och kundernas trivsel. Som en del i detta tar nu Skandia ett samlat grepp om städ- och serviceleveransen i Sverige och här är vi väldigt glada att vi på ServiceCompagniet kunnat erbjuda den bästa lösningen för Skandia, säger Annika Jansen, Chef Nationella Affärer inom ServiceCompagniet.

Kort om Skandia:
Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är företaget en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Man har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda. Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag, och blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Om Servicecompagniet:

ServiceCompagniet startade år 2000 för att kunna erbjuda samordnade lösningar för lokalvård åt företag med lokaler på flera orter i landet. Företaget ägs av Sesab Service, Skaraborgs städ, Västmanlands Städ- och Flyttjänst, Inspira och Norrlands Miljövård. Alla delägarföretag är ISO-certifierade för kvalitet och miljö samt auktoriserade serviceentreprenörer via Almega. Delägarbolagen sysselsätter ca 2500 medarbetare och har en sammanlagd omsättning på ca 800mkr.

 


Om Inspira : Vi erbjuder arbetsplatsservice i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av din verksamhet. Vi har ett komplett kunderbjudande inom arbetsplatsservice genom våra tjänsteområden facility management (FM), lokalvård, bemanning, kontorsmaterial, växtinredning, mat & dryck. Vi skapar en lösning som passar din verksamhet lokalt eller samordnat i hela landet. Inspira har funnits sedan 1984, omsätter 500 mkr och sysselsätter 1400 medarbetare. Vi verkar utifrån vår värdegrund som bygger på kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, hållbarhet och förnyelse. Läs mer om oss