Välj din ort
← Tillbaka

Servicecompagniet fusioneras i Inspira och en ny samordnad organisation sjösätts

Inspiras nya ledningsforum stående från vänster: Björn Jönsson / Gunilla Wellerfors / Mari Tuveson / Per Karlsson / Charlotte Klärre / Finn Zettersten / Maria Thörn / Joakim Markovits. Sittandes från vänster: Aira Tapper / Samy Khraisat / Tanja Mijajlovic / Annika Jansen / Maria Karlström

I december 2020 fusioneras Service Compagniet Svenska AB i moderföretaget Inspira AB. Genom fusionen växer Inspira till en helårsomsättning på cirka 650 miljoner kronor och förstärker sin position som en av landets ledande aktörer inom arbetsplatsservice. En ny samordnad organisation sjösätts med målsättning att vara det mest hållbara alternativet för kunder, medarbetare och samarbetspartners och omsätta 1 miljard kronor år 2025.

Servicecompagniets koncept lever vidare som en del av Inspira
Sedan starten för 20 år sedan har Servicecompagniets koncept med central samordning tillsammans med lokalt starka utförarföretag som verkar nära kunder och medarbetare utvecklats och vunnit stor framgång. Servicecompagniets koncept för nationella kunduppdrag och samverkan med lokala medlemsföretag kommer att drivas vidare och fortsätta utvecklas som en viktig del inom Inspira.

Inspiras nya organisation – Det bästa av två världar
Inspira fortsätter att utveckla sitt kunderbjudande inom arbetsplatsservice med fokus på lokalt tjänsteutförande genom företagets kundområden och samarbetspartners tillsammans med centrala specialistfunktioner. På detta sätt erbjuder Inspira det bästa av två världar. Det stora företagets kapacitet avseende samordning och utveckling tillsammans med det lokala entreprenörsföretagets service och engagemang. Genom fusionen och i syfte att skapa en stark plattform för fortsatt tillväxt sjösätts en ny samordnad organisationsmodell inom Inspira. Ledningsforumet i den nya organisationen består av följande personer:

  • Per Karlsson operativ chef tillsammans med företagets fem kundområdeschefer Gunilla Wellerfors, Finn Zettersten, Tanja Miljajlovic, Maria Thörn och Björn Jönsson.
  • Annika Jansen chef affärsutveckling med ansvar för försäljning och marknad. Charlotte Klärre biträdande affärsutvecklingschef och Samy Khraisat chef Pris och anbud.
  • Mari Tuveson chef affärsstöd, Aira Tapper personalchef, Maria Karlström ekonomichef
  • Joakim Markovits vd/styrelseordförande

NÅGRA FRÅGOR TILL ANNIKA, PER OCH JOAKIM OM FUSIONEN OCH DEN NYA ORGANISATIONEN:

Vad innebär fusionen för kunderna?
– Genom fusionen skapar vi värdefulla synergier och minskar vår interna administration. Fusionen innebär inga direkta förändringar för våra kunder som har kvar samma kontaktpersoner som tidigare. För mig personligen blir det spännande att leda och utveckla Inspiras funktion för affärsutveckling med ansvar för försäljning och marknad. Vi jobbar för fullt med att stärka vårt kunderbjudande och vårt team med fokus på att skapa en hållbar tillväxt i framtiden, säger Annika Jansen som varit vd för Servicecompagniet och nu tillträder som chef affärsutveckling i Inspiras nya organisation.

På vilket sätt påverkas medarbetarna av den nya organisationsmodellen?
– Inspiras utveckling de senaste åren har varit mycket positiv och vi skapar nu en stark plattform för framtiden och jag ser fram emot att leda arbetet med att utveckla vår operativa verksamhet och våra kunduppdrag. Genom fusionen och den nya organisationsmodellen samt vår fortsatta tillväxtresa skapas nya och ännu bättre möjligheter för våra medarbetare att utvecklas i företaget, säger Per Karlsson som varit vd för Inspira och nu tillträder som operativ chef i Inspiras nya organisation.

Hur ser framtidsplanen för Inspira ut?
– Vi upplever att våra tjänster behövs mer än någonsin. En ren och trygg arbetsplats är högprioriterat för alla idag. Jag är stolt över engagemanget i hela företaget och den starka utveckling vi haft de senaste åren. Vi har en mycket stark laguppställning och möjligheterna är stora. Vi ska fortsätta växa och vi ska göra det med kvalitet i allt vi gör. Våra medarbetare ska trivas och ha en bra arbetsmiljö. Det är grunden för vår verksamhet. Det leder till att våra kunder är nöjda och att vi ständigt förnyar oss, säger Joakim Markovits vd och styrelseordförande.

Vill du veta mer om fusionen och Inspiras nya organisation? Kontakta gärna oss: 

  • Joakim Markovits – Vd och styrelseordförande / joakim.markovits@inspira.se
  • Per Karlsson – Operativ chef / per.karlsson@inspira.se
  • Annika Jansen – Chef affärsutveckling / annika.jansen@inspira.se

Om Inspira : Vi erbjuder arbetsplatsservice i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av din verksamhet. Vi har ett komplett kunderbjudande inom arbetsplatsservice genom våra tjänsteområden facility management (FM), lokalvård, bemanning, kontorsmaterial, växtinredning, mat & dryck. Vi skapar en lösning som passar din verksamhet lokalt eller samordnat i hela landet. Inspira har funnits sedan 1984, omsätter 500 mkr och sysselsätter 1400 medarbetare. Vi verkar utifrån vår värdegrund som bygger på kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, hållbarhet och förnyelse. Läs mer om oss