Välj din ort

Vårt uppdrag är att öka upplevelsen av din verksamhet. Genom ett komplett utbud av arbetsplatsservice bidrar vi till att din lokal uppfattas på bästa sätt – så att din personal känner arbetsglädje och dina kunder upplever köplust.

 

Om du undrar hur vi kan höja upplevelsen i dina lokaler, är det bara att skicka en fråga till oss. Vi svarar så snabbt vi bara kan.

Jag godkänner att Inspira sparar mitt telefonnummer, namn eller e-postadress för att kunna kontakta mig. Läs vår integritetspolicy för mer detaljer kring hur vi hanterar och skyddar din inskickade information.

help-puff

Varje typ av verksamhet
har sina behov och önskemål

När det gäller arbetsplatsservice varierar behoven en hel del beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver. Vi har erfarenhet av kunder inom en mängd olika branscher och de flesta av dem passar in under följande 5 områden:

Företag-i-företaget

Vi har lärt oss att hemligheten bakom långa och framgångsrika samarbeten går via närhet och dialog.

Det team som sätts ihop för att hantera ditt uppdrag ansvarar inte enbart för att utföra själva uppdraget, utan hanterar även de flesta kontakter, gör utvärderingar och föreslår förbättringar. Vi kallar det själva att våra team ute på plats fungerar som företag-i-företaget.

kunder

Uppdragsprocessen

För att säkerställa att de tjänster som vi utför stämmer överens med de förväntningar och önskemål våra kunder har, arbetar vi med tydliga processer för varje fas i ett uppdrag. För fokuserar man bra på varje detalj, brukar en fantastisk helhet komma på köpet.

inspirateam

1. AVTAL – Utifrån kundens behov och vårt tjänsteutbud formar vi ett tydligt avtal som beskriver omfattning, förväntat resultat och tydliga mål för servicenivå, kvalitet och utveckling.

2. PLANERING – Vi säkerställer en bra start på ett långsiktigt samarbete genom en mycket detaljerad planering vid inledningen av uppdraget.

3. UTFÖRANDE –  Vi tillsätter ett team med rätt kompetens och egenskaper och utför tjänsterna enligt de detaljerade drift- och serviceplanerna. Vi använder moderna, miljövänliga arbetsmetoder och ligger långt fram vad gäller IT-lösningar för spårbarhet, information och hantering av avvikelser.

4. UPPFÖLJNING – Vi mäter och följer upp avtalets mål genom kontroll av kvalitet, kundnöjdhet och åtgärdar eventuella brister. Tack vare regelbundna möten säkerställer vi stabilitet och samsyn kring uppdragets utförande.

5. UTVECKLING – Vid fastställda utvecklingsmöten summerar vi hur samarbetet fungerar och konkretiserar hur uppdraget kan utvecklas.

Medarbetarprocessen

Hur du upplever våra tjänster beror till största del på vilka människor det är som utför tjänsterna. Vi fokuserar på att bemanna med personer som har rätt kompetens, rätt yrkesförmåga och rätt inställning till uppdraget.

Genom att ge varje medarbetare bästa möjliga förutsättningar i sin yrkesroll ser vi till att sjukfrånvaron och personalomsättningen förblir låg – och lusten att arbeta hög.

1. REKRYTERING – Att vi redan från start bemannar ditt uppdrag med rätt personer är helt avgörande. När vi rekryterar, internt och externt, använder vi en därför detaljerad beskrivning av uppdraget och önskad kompetens. På detta sätt säkerställer vi att vi får tag i personer som har rätt erfarenhet, förmåga och inställning.

2. UTBILDNING – Vi genomför sedan noggranna introduktionsutbildningar med fokus på att medarbetaren ska få rätt kunskap för ditt uppdrag. Därutöver sker en fördjupad utbildning för att säkerställa skicklighet och serviceförmåga.

3. UPPFÖLJNING – Våra chefer arbetar nära sina medarbetare och utöver löpande individuell uppföljning utförs arbetsplatsträffar, medarbetarenkät och årligt medarbetarsamtal.

4. UTVECKLING – Alla medarbetare uppmuntras till utveckling i sin roll eller i en ny roll. Utifrån individuella förutsättningar och mål genomförs skräddarsydda utbildningsinsatser.

Medarbetare på Inspira

Vår kundservice har alltid öppet.

För oss är det viktigt att du som kund alltid kan nå oss, så att du kan lämna synpunkter och få svar på dina frågor. Därför har vår kundsupport aldrig stängt.

help-puff

Personlig kontakt

Som kund hos Inspira kan du alltid ringa oss på 020-24 70 00 eller skicka mejl på kundservice@inspira.se

Kundportalen

På vår webbaserade kundportal InspiraNet™ samlas all relevant information om ditt uppdrag. Uppdatering sker fortlöpande så att du alltid får en aktuell bild av uppdraget, både som översikt och på detaljnivå.

Här hittar du bl a följande olika tjänster:

KUNDBAROMETER – En snabb överblick med tydliga staplar för ärenden och kvalitetsuppföljning.

ÄRENDEHANTERING – Tydlig statistik för alla ärenden, till exempel felanmälan/klagomål, extrauppdrag eller olika aktiviteter.

KUNDPULSEN – Här kan du sätta betyg på vårt samarbete och i portalen visas utfall och snittvärde.

EGENKONTROLLER – Vi kontrollerar ständigt vårt arbete. Här kan du ta del av resultatet.

FILARKIV – Dokument som är relevanta för uppdraget, till exempel prislistor, avtal och annat vi kommit överens om tillsammans.

INSTRUKTIONER – Tillgång till samtliga arbetsinstruktioner vi arbetar efter.

 

Sju smarta tips till dig
som ska göra en upphandling

De flesta företag och organisationer har tydliga regler och rutiner vid alla typer av upphandlingar. Ändå händer det då och då att företag i efterhand märker att man har inte har fått den lösning man ville ha.

Med 30 års erfarenhet av upphandlingar inom arbetsplatsservice har vi lärt oss några smarta knep för att öka träffsäkerheten vid val av leverantör. Här följer några tips och råd som man normalt inte hittar inom upphandlingsramarna.