Välj din ort

Visselblåsarfunktion

Om du misstänker oegentligheter eller brott inom Inspira kan du anmäla det till vår kundtjänst eller till vår visselblåsarfunktion.


Visselblåsarfunktionen är en del i Inspiras förebyggande säkerhetsarbete mot oegentligheter och brott. Funktionen kan användas av allmänheten, anställda, leverantörer och andra intressenter till Inspira.

 

En trygg och säker arbetsgivare och affärspartner

Det ska vara tryggt och säkert att vara kund, anställd eller samarbetspartner till Inspira. Alla inom Inspira ska i sin yrkesroll bemöta andra professionellt och med respekt. Vi har en hög affärsetik och är ett öppet företag där alla har möjlighet att tycka till. Vi har nolltolerans mot alla typer av brott och oegentligheter inom företaget. För oss är det en självklarhet att alla i företaget och att våra samarbetspartners följer lagar och avtal. Vi uppmanar alla som misstänker oegentligheter eller brott inom Inspira att anmäla detta.

 

Vad kan anmälas?

Alla typer av oegentligheter och brott kan anmälas. Exempel på detta är trakasserier, mobbning, diskriminering, sexuellt ofredande, hot, våld, stölder, ekonomiska brott, mutor, allvarliga miljöbrott, brott mot arbetsmiljölagen, brister i säkerheten på arbetsplatsen, chefer som missbrukat sin ställning etc.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla allmänt missnöje och klagomål. Kontakta då istället Inspiras kundservice på mejladress: kundservice@inspira.se

 

Vem kan anmälas?

Alla personer med anställning på Inspira kan anmälas. Det är därför av yttersta vikt att information lämnas i god tro och att den, enligt din kännedom, är korrekt.

 

Vad händer med din anmälan?

Din anmälan tas emot av Inspiras externa säkerhetskonsult som granskar alla anmälningar och beslutar om en utredning ska inledas. En utredning kan exempelvis leda till att en polisanmälan görs, att ärendet lämnas till Inspiras styrelse och ledning för hantering eller att ärendet läggs ned.

Om du har lämnat dina kontaktuppgifter kommer du att få information om vad som händer med din anmälan.

 

Anonymitet och sekretess

Inspira kommer att behandla dina uppgifter och din anmälan med sekretess. Undantag kan ske om det är nödvändigt för att genomföra en fullständig och rättvis utredning. Om du vill vara anonym kan du göra din anmälan från en mejladress som inte kan kopplas till dig. Det är bra om det är en mejladress som du bevakar så vi kan ge dig återkoppling och vid behov ställa kompletterade frågor.

Inspira följer dataskyddsförordningen GDPR gällande hantering av personuppgifter. Klicka här för att ta del av vår sekretesspolicy.

 

Hit skickar du din anmälan

Mejla din anmälan om misstanke gällande oegentligheter eller brott inom Inspira till:
anmalan@inspira.se

Din anmälan bör innehålla så mycket fakta som möjligt för att underlätta utredningen av ärendet.